Ark Ocağı

Ark Ocağı2023-06-02T00:35:34+03:00

ark ocağı

Ark ocağı, yüksek sıcaklıklarda metalleri eritmek ve işlemek için kullanılan bir ısıtma cihazıdır. Ark ocağı, elektrik enerjisi kullanarak bir elektrik arkı oluşturur ve bu ark, malzemelerin erimesini sağlar. Ark ocağının çalışma prensibi:

Elektrik enerjisi kaynağı:  Ocağının çalışması için bir elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır. Genellikle üç fazlı bir elektrik beslemesi kullanılır. Bu elektrik kaynağı, yüksek bir akım ve gerilim sağlamalıdır.

Elektrotlar: Ocakta kullanılan elektrotlar, elektrik akımını taşır ve arkı oluşturur. Elektrotlar, genellikle grafit veya tungsten gibi dayanıklı malzemelerden yapılır. Ocağın üst kısmında yer alan elektrotlar, birbirine yakın bir şekilde konumlandırılır.

Elektrik arkı oluşturma: Elektrotlar arasında bir elektrik arkı oluşturmak için elektrik akımı uygulanır. Elektrotlar arasındaki yüksek gerilim, hava boşluğunda bir ark oluşturur. Bu ark, elektrik akımı tarafından ısıtılır ve yüksek sıcaklıklara ulaşır.

Malzeme eritme: Elektrik arkı, yüksek sıcaklıklara ulaştığında, Ocak içindeki malzemeleri eritmek için kullanılır. Malzemeler, genellikle metal cevheri, demir hurdası veya diğer metaller olabilir. Ark ocağı içerisindeki malzemeler, elektrik arkının etkisiyle yüksek sıcaklıkta erir.

Malzeme işleme: Ocak, erimiş metallerin istenilen şekil ve boyutlara dönüştürülmesi için kullanılır. Bu işlem, döküm, alaşım yapma veya diğer metal işleme yöntemlerini içerebilir. Ark ocağı içindeki erimiş metal, çeşitli kalıplar kullanılarak dökülerek veya işlenerek şekillendirilir.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZE GÖZ ATIN

Go to Top