Pota Ocağı

Pota Ocağı2023-06-02T00:18:32+03:00

Pota Ocağı

Pota ocağı, metal cevherlerini veya hurdaları eritmek ve metalleri işlemek için kullanılan bir ısıtma cihazıdır. Bu tür ocaklar genellikle demir, çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi için kullanılır. Pota ocağının çalışma prensibi:

Pota hazırlığı: Pota ocağının içine eritme işlemi için kullanılacak malzemeler yerleştirilir. Bu malzemeler arasında metal cevherleri, hurda metal parçaları, alaşım yapmak için kullanılan malzemeler ve gerektiğinde bazı fluxlar (erime sırasında kirlilikleri gidermek için kullanılan maddeler) bulunabilir.

Yüksek sıcaklık sağlama: Pota ocağı, yüksek sıcaklıklara ulaşmak için yakıtla çalışır. Yakıt olarak genellikle kömür, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) veya elektrik enerjisi kullanılır. Yakıt, ocağın alt bölümüne veya yanma odasına verilir.

Yanma ve ısınma: Yakıtın yanmasıyla birlikte yüksek sıcaklıklar elde edilir. Bu ısı, potanın duvarlarından ve/veya altından malzemelere aktarılır. Malzemeler, bu yüksek sıcaklık altında erir ve istenilen şekil ve boyutlarda oluşur.

Eritme ve arıtma: Pota ocağı içindeki malzemeler, yüksek sıcaklıklarda eriyerek bir pota içerisinde birleşir. Bu erime süreci, metal cevherlerindeki veya hurdalardaki istenmeyen kirliliklerin giderilmesini sağlar. Bu aşamada pota içerisindeki erimiş metalin karışımı, belirli bir süre boyunca karıştırılır ve homojen bir yapı elde edilir.

Dökme: İstenilen kalıplara veya dökme kaplarına, pota içerisindeki erimiş metali dökme işlemi gerçekleştirilir. Bu, eritme işlemi sonrasında elde edilen metallerin şekillendirilmesini ve istenen ürünlerin oluşturulmasını sağlar.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZE GÖZ ATIN

Go to Top